Online informator
Historijske sveske
Anketa
Koji sadržaji iz historije vas najviše interesuju?


Kontakt
  • histsves@gmail.com
Novosti


Blog
srijeda, veljača 27, 2008

Naučna tribina Instituta za istoriju u Sarajevu Dijalog sa poviješću organizirat će u četvrtak, 28. februara 2008. godine sa početkom u 13 sati u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, Zmaja od Bosne 8b (službeni ulaz, II sprat) naučni dijalog na temu:

NOVA IZVORNA SAZNANJA O POLITIČKOM 
KONTEKSTU AFERE AGROKOMERC


Uvodno izlaganje će podnijeti saradnik Instituta Admir Mulaosmanović.

Tim povodom Institut za istoriju ima čast da Vas pozove da prisustvujete i uzmete aktivno učešće u naučnom dijalogu.

Voditelj naučnog dijaloga
Mr. Seka Brkljača

hist-sves @ 12:01 |Komentiraj | Komentari: 7 | Prikaži komentare


Obavještavamo naše redovne posjetitelje da je prije par dana izašao iz štampe dugo očekivani novi broj Godišnjaka kojeg izdaje Centar za balkanološka ispitivanja pri Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Knjiga XXXVI/34 za 2007. godinu sadrži niz zanimljivih članaka te Vam njen sadržaj donosimo u potpunosti:

- Nenad N. Tasić: Neolit u senci - još jedan osvrt na starčevačka naselja u Bosni;

- Johannes Müller: Demografski varijabiliteti u kasnom neolitu na području Bosne i pitanje gustine naseljenosti u neolitu jugoistočne Evrope;

- Mario Gavranović: Keramik mit Basarabi und basarabi-artiger Ornamentik in Bosnien;

- Zilka Kujundžić-Vejzagić: Masivna grivna sa područja Glasinca;

- Petar Popović: Millstones from Kale in Krševca (Southeastern Serbia);

- Branka Raunig: Sljemenasti poklopci iz Bihaćkog polja;

- Branko Kirgin: Pithos / dolium - uvodne napomene;

- Salmedin Mesihović: Rimski vuk i kineski zmaj. Kinesko izaslanstvo Augustu?;

- Ante Milošević: Srebreni orans s Garduna;

- Veljko Paškvalin: Brončani ulomak antičkog portreta ili statue s Gromila iz Šipova na Plivi;

- Lidija Fekeža: Srednjovjekovna nekropola u Šabićima;

- Adnan Busuladžić: Kasnosrednjovjekovna nekropola u Čelebićima kod Konjica;

- Esad Kurtović: Dileme oko titule vojvode u srednjovjekovnoj Bosni.

Pored članaka ovaj broj Godišnjaka CBI sadrži i kritike i prikaze, hroniku (Izvještaj o radu CBI za 2007. godinu), te In memoriam (posvećen Mariju Jurišiću Juri, 1956-2007, hrvatskom stručnjaku za podvodnu arheologiju).

Očekuje se skoro objavljivanje cjelokupnog sadržaja ovog časopisa na web stranicama ANU BiH, a do tada možete pogledati recentnije brojeve kao i sadržaj nekih starijih godšnjaka na ovom linku.

E.O.F.
hist-sves @ 00:51 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, veljača 2, 2008
Obavještavamo naše čitatelje izlasku novog, 65. broja Byzantinoslavice, jednog od najprestižnijih svjetskih časopisa koji tretira probleme bizantske i slavenske historije. Ovaj časopis, koji izlazi jednom godišnje, izdaje Češka akademija nauka i umjetnosti u Pragu.Izbor iz sadržaja:

Kirill MAKSIMOVICH (Moscow): Byzantine Law in Old Slavonic Translations and the Nomocanon of Methodius;

Angel NIKOLOV (Sofia): Empire of the Romans or Tsardom of the Greeks? The Image of Byzantium in the Earliest Slavonic Translations from Greek;

Petr BALCÁREK (Olomouc): Ways of Transmission of Byzantine Ideas. Some Examples from Central Europe;

Piotr Ł. GROTOWSKI (Kraków): Military Equipment as a Symbolic Form in Byzantium (Some preliminary observations);

Tibor ŽIVKOVIĆ (Belgrade): Contribution to the New Reading about the Constantine Porphyrogenitus´ Statement on the Numbers of Croat Horsemen, Foot Soldiers and Sailors in Early 10th Century;

Frederick LAURITZEN (Paris): An Ironic Portrait of a Social Monk: Christopher of Mytilene and Niketas Stethatos;

Philippe GARDETTE (Avignon): Image du judaisme byzantin du XIIIe siecle a la chute de Constantinople dans les écrits chrétiens orthodoxe;

Marina HOŘÍNKOVÁ (Praha): Identifying the Warrior Saints at the Ramaća Monastery in Serbia;

Walter HANAK (Shepherdstown, WV): Pope Nicholas V and the Aborted Crusade of 1452-1453 to Rescue Constantinople from the Turks.

Uvid u cjelokupan sadržaj ovog broja možete izvršiti na sljedećem linku.

E.O.F.
hist-sves @ 19:01 |Komentiraj | Komentari: 0
Obavještavamo Vas da je iz štampe izašao novi, 44. broj Zbornika Radova Vizantološkog instituta za 2007. godinu. U ovom izdanju se na više od 600 stranica nalazi 45 naučnih i stručnih radova koji obrađuju teme iz kulturne, ekonomske i političke historije Bizanstkog carstva i Srbije. Vjerujemo da će činjenica da su ovi radovi dostupni na internetu preko portala doiSerbia obradovati naše čitatelje koji se zanimaju za navedenu problematiku.Izdvajamo Vam izbor iz sadržaja:

- Krsmanović Bojana, O problemu akumulativne vojne vlasti stratega, monostratega i stratega avtokratora;

- Živković Tibor, The earliest cults of Saints in Ragusa;

- Kalić Jovanka, Srpska država i Ohridska arhiepiskopija u XII veku;

- Popović Danica, Deserts and holy mountains of medieval Serbia: Written sources, spatial patterns, architectural designs;

- Miljković Bojan, Nemanjići i Sveti Nikola u Bariju;

- Pirivatrić Srđan, Entering of Stefan Dušan into the Empire;

- Ćirković Sima, O jednoj srpsko-ugarskoj alijansi;

- Blagojević Miloš, Zakon gospodina Konstantina i carice Jevdokije;

- Ćurčić Slobodan, Gračanica and the cult of the Saintly Prince Lazar;

- Nikolić Maja, The Serbian state in the work of Byzantine historian Doucas.

Cjelokupan sadržaj, kao i članci u pdf formatu, dostupni su na sljedećem linku.

E.O.F.
hist-sves @ 18:26 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, siječanj 30, 2008

Pozivamo Vas da prisustvujete promociji dodatnog nastavnog materijala za nastavu historije koju organizuje Udruženje nastavnika i profesora historije - Euroclio. Promocija će se održati u petak 1. februara 2008. godine u hotelu Saraj u Sarajevu, s početkom u 19.00 sati.hist-sves @ 13:55 |Komentiraj | Komentari: 0
ponedjeljak, siječanj 28, 2008

Obaviještavamo Vas da je iz štampe izašla knjiga Hasiba Muhovića ''Prača i okolina od najstarijih vremena do danas''. Promocija knjige će se održati u Sarajevu 31. januara 2008. godine u dvorani Doma Armije s početkom u 16 sati.

Promotori:

1. Prof. dr. Dževad Jahić
2. Prof. dr. Enes Pelidija
3. Doc. dr. Ibrahim Pašić
4. Pukovnik Vehbija Karić
5. Fahrudin Prljača
6. Rako Čindrak
7. Dr. Redžo Čaušević
8. Hasib Muhović

U promociji će učestvovati muzička grupa ''Adem, Sudo i Mićko''.

 

hist-sves @ 15:50 |Komentiraj | Komentari: 2 | Prikaži komentare
srijeda, siječanj 16, 2008
Predstavljamo Vam knjigu Zijada Šehića, U smrt za cara i domovinu - Bosanci i Hercegovci u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije, 1878-1918, koju je 2007. godine objavila sarajevska izdavačka kuća Sarajevo Publishing u svojoj ediciji Kulturno nasljeđe. Knjiga ustvari predstavlja prerađenu doktorsku disertaciju koju je autor pod naslovom ''Bosanskohercegovački zemaljski pripadnici u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878-1918. godine'' 19. aprila 2002. godine odbranio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu pred komisijom koju su činili: akademik Dževad Juzbašić, prof. dr. Iljas Hadžibegović, prof. dr. Ibrahim Karabegović i prof. dr. Arnold Suppan. Za ovu temu prof. dr. Zijad Šehić je materijal prikupljao više godina u raznim arhivskim i bibliotečkim ustanovama od kojih se posebno ističu Bečki Ratni arhiv (Kriegsarchiv Wien) i Arhiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Nakon višegodišnjeg istraživanja nastala je izuzetno vrijedna studija koja na detaljan, ali i na moderan, zanimljiv, i nadasve svjež način oslikava učešće bosanskohercegovačkih vojnika u vojnim postrojbama Austro-Ugarske monarhije. Kniga je podijeljena na četiri glave sa nizom podnaslova koji čitatelja dodatno upućuju na sadržaj teksta:

- Glava I: Osmansko nasljeđe - Organizacija vojske i žandarmerije u Bosanskom ejaletu/vilajetu posljednjih decenija osmanske uprave;
- Glava II: Ni sultanovi ni carevi! Bosanskohercegovački zemaljski pripadnici u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878-1914. godine;
- Glava III: Bosanskohercegovački zemaljski pripadnici u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije od Sarajevskog atentata 28. juna 1914. do kraja 1916. godine;
- Glava IV: Četvrta i peta ratna godina 1917/1918.Na samom kraju knjige nalazi se i nekoliko važnih priloga od kojih su najzanimljiviji oni koji se odnose na odlikovanja bosanskohercegovačkih zemaljskih pripadnika u Prvom svjetskom ratu, kao i popis bosanskohercegovačkih vojnika koji su zbog zasluga u ratu ponijeli i zlatne medalje za hrabrost.

Značaj ove studije oslikava i činjenica da je već prevedena na njemački jezik, te da se očekuje njeno skoro objavljivanje u Austriji.

E.O.F.
hist-sves @ 22:25 |Komentiraj | Komentari: 0
utorak, siječanj 15, 2008

Obavještavamo naše čitatelje da je iz štampe izašao novi broj Anala Gazi Husrev-begove biblioteke. Knjiga XXV-XXVI,  za 2006-2007. godinu, sadrži više zanimljivih radova, koji osvjetljavaju brojne probleme iz  kulture i historije Bosne i Hercegovine osmanskog perioda.
Iz sadržaja izdvajamo

- Haso Popara: Idžazetname u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke - Prilog proučavanju historije obrazovanja U BiH;
- Azra Gadžo-Kasumović: Vasijjetname na osmanskom jeziku;
- Adnan Kadrić: Derviš-paša Bajezidagić i njegovo djelo ''Zübdetü'l Eş'âr'';
- Osman Lavić: Ulemanska i šejhovska porodica Muslihudina Užičanina iz XVII vijeka;
- Samira Osmanbegović-Bakšić: Rukopisne zbirke Inš'â'a u Gazi Husrev-begovoj biblioteci;
- Aladin Husić: Ferman Sulejmana Zakonodavca upućen Gazi Husrev-begu sredinom 1533. godine;
- Azra Kantardžić: Islam na poštanskim markama;
- Muhamed Hodžić: Nekoliko fetvi iz arhivskog fonda Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu;
- Mahira Šeko: Elementi kulture u djelu ''Povijest Bosne'', autora Saliha Sidkija Hadžihuseinovića Muvekkita;
- Jusuf Mulić: Počitelj u vrijeme osmanske vladavine;
- Fahd Kasumović: Prilog proučavanju saobraćaja u dolini rijeke Bosne: Skele u blizini sela Bičer i Desetnik u XVIII st.

E.O.F.

hist-sves @ 13:08 |Komentiraj | Komentari: 0